Trestní právo

Zná každý advokát trestní právo?

Advokáta mnoho lidí vnímá jako všestranného právníka, který v případě potřeby pro svého klienta sepíše smlouvu o dílo, zařídí rozvod, vysoudí pohledávku v insolvenci nebo bude hájit jeho zájmy v trestním řízení. Teoreticky vás může každý advokát zastoupit ve všech právních oblastech, ale ruku na srdce, chtěli byste, aby vás při infarktu operoval ortoped?

Proč využít advokáta pro trestní právo?

Služby advokáta pro trestní právo se vyplatí využít jednoduše proto, že to je specialista, který má široké znalosti a zkušenosti v oboru trestního práva. Advokát v trestním řízení může zastupovat obviněného ze spáchání trestného činu jako obhájce, kdy se snaží vybojovat co nejnižší trest, případně rovnou zproštění viny, nebo zastupuje poškozeného jako tzv. „zmocněnec“, kterému pomáhá uplatňovat jeho práva. Potřebujete-li trestního právníka, pak jste na správném místě. Jednou z předních specialit naší advokátní kanceláře je právo trestní.

Obhájce v trestním řízení

Kdo je obhájce v trestním řízení

Obhájce v trestním řízení je advokát, který je vám buď ustanoven soudem v případech tzv. nutné obhajoby jako advokát ex offo, nebo advokát, kterého si zvolíte sami na plnou moc. V obou případech by se mělo jednat o specialistu na trestní právo.

S čím vám pomůže obhájce v trestním řízení

Nejčastěji vám obhájci v trestním řízení pomohou zejména s následujícím:

  • zastoupení při podání vysvětlení na policii,
  • zastoupení v rámci trestního řízení (fyzických osob i firem v případě trestní odpovědnosti právnických osob),
  • sepsání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání,
  • účast na úkonech v trestním řízení (výslechy svědků, zastupování před soudem),
  • příprava odvolání proti rozsudku,
  • i další právní služby v oblasti trestního práva.

Zmocněnec poškozeného v trestním řízení

Kdo bude hájit práva poškozeného v trestním řízení?

Dobrý právník na trestní právo nezastupuje pouze obviněné, ale zastoupí vás také jako zmocněnec, pokud jste se stali poškozeným. I naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství pro poškozené a může vám pomoci při sepisu trestního oznámení, případně se zastoupením v celém trestním řízení. Přečtěte si také o právech poškozeného v trestním řízení, abyste věděli, s čím můžete počítat.

Advokát ex offo

Advokát ex offo je advokát, který je obviněnému ustanoven soudem v případech nutné obhajoby. Jedná se zejména o případy, kdy je obviněný například ve vazbě, nebo ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici, a je potřeba mu zajistit obhájce v trestním řízení ihned.

Mohu si místo advokáta ex offo zvolit advokáta pro trestní právo na plnou moc?

Ano, můžete. Pokud dojde k ustanovení advokáta ex offo soudem, stále máte právo zvolit si svého advokáta na plnou moc. Naše advokátní kancelář se na trestní právo specializuje a dokáže vám v této oblasti poskytnout komplexní právní poradenství. Máme mnohaleté zkušenosti se zastupováním v trestním řízení i s právním poradenstvím pro poškozené. Neváhejte se proto ozvat, pokud se nacházíte v situaci, kdy se bez oborné pomoci neobejdete.