JUDr.
Jan Greisiger

JUDr. Jan Greisiger
Prvotřídní právní služby
za dostupné ceny.

JUDr. Jan Greisiger za svou krátkou kariéru nabral mnoho zkušeností ve všech oblastech práva, kdy zejména v trestním a rodinnému právu úspěšně podstoupil složitější kauzy. Jan Greisiger po ukončení středoškolských studií na Obchodní akademii v Žatci absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, přičemž v průběhu studií na právnické fakultě byl zaměstnán v advokátní kanceláři Mgr. Michela Kise a poté absolvoval stáž na notářství v Žatci pod vedením notářky JUDr. Ivany Demutové. Po úspěšném zakončení studií na právnické fakultě začal Jan Greisiger působit jako advokátní koncipient u kontroverzního advokáta JUDr. Jana Růžka, se kterým jeho spolupráce trvá dodnes.

Po složení advokátních zkoušek JUDr. Jan Greisiger založil úspěšně advokátní kancelář s pobočkami v Mostě, v Lounech a v Žatci. V rámci jeho činnosti se specializuje zejména na právo trestní a rodinné. Taktéž poskytuje služby v dalších oblastech jako jsou převody nemovitostí, dopravní právo, občanskoprávní spory či vymáhání pohledávek.