Náhrada škody

V životě každého z nás se mohou vyskytnout negativní události, které vám mohou způsobit značné komplikace. V případě, že takovou událost zaviní třetí strana a způsobí vám škodu na majetku nebo na zdraví (újmu), je často nutné zvolit řešení právní cestou, abyste se domohli náhrady škody. Často je možné se s osobou, která škodu způsobila, rozumně domluvit, ale existuje celá řada případů, kdy vám způsobitel škodu nahradit nechce, nebo dokonce popírá, že vám nějakou škodu způsobil.

V takových případech je nutné řešit vaše nároky právní cestou. Naše kancelář se zabývá vymáháním náhrady škody po osobě, která vám ji způsobila. Dokážeme řešit náhrady škody v oblastech dopravních nehod, pracovních úrazů, nemoci z povolání, běžné škody na majetku, sporů s pojišťovnami ohledně krácení pojistného plnění a v mnoha dalších. Nenechte druhé, aby vás zkrátili na vašich právech a nenesli žádnou odpovědnost za vaši újmu!

Mnoho lidí si bohužel ani neuvědomí, že mají na náhradu jim vzniklé škody opravdu nárok a pouze se s danou situací smíří, aniž by se rozhodli bránit. To je ale chyba, protože tím dojde ke zkrácení vašich práv. A od toho jsme tady my, aby se tohle nestalo. Váš případ posoudíme a profesionálně zhodnotíme, jaká je pravděpodobnost úspěšného vymožení náhrady a rádi vás v celé věci zastoupíme.