Dopravní právo

Rozumíme tomu, že problematika dopravních nehod a jejich důsledky jsou komplexní. Poskytneme vám právní pomoc při spáchání přestupku na úseku silniční dopravy, trestného činu v dopravě, či při náhradě majetkové a nemajetkové škody vzniklé v souvislosti s dopravní nehodou – zkrátka komplexní právní služby, které Vám budou k dispozici během celého řízení.

Řízení pod vlivem návykových látek

Řídili jste pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek? Pak jste se dopustili přestupku nebo dokonce trestného činu. Hrozí Vám uložení zákazu řízení na několik let, citelná pokuta a v případě naplnění skutkové podstaty trestného činu také trest odnětí svobody. Poradíme Vám, jak v této situaci postupovat.

Dopravní přestupky ve správním řízení

V případě, že není přestupek vyřízen na místě blokovou pokutou, je přestupek postoupen do správního řízení. K řízení o spáchání přestupku je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa spáchání přestupku. Pro zastupování ve správním řízení najdete v naší advokátní kanceláři z řad zkušených advokátů odborníka, který Váš případ s chutí dotáhneme do šťastného konce.

Body za dopravní přestupky

Hrozí Vám, že přijdete o řidičské oprávnění, neboť jste již dosáhli 12 bodů? Nezoufejte, ještě nic není prohráno. I správní orgán se mohl dopustit celé řady chyb, proti kterým se můžete bránit. Doneste nám veškeré podklady a my je rádi prostudujeme a navrhneme Vám vhodné řešení pro tuto nelehkou situaci.

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Vrácení řidičského průkazu a pozbytého řidičského oprávnění je možné po uplynutí trestu zákazu řízení motorových vozidel; po upuštění výkonu zbytku trestu, spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel; po uplynutí 1 roku od pozbytí řidičského oprávnění při dosažení 12 bodů; při podmíněném odložení návrhu na potrestání; při podmíněném zastavení trestního stíhání; nebo pokud pominou důvody pro odnětí řidičského průkazu pro ztrátu zdravotní či odborné způsobilosti. Žádost o vrácení řidičského oprávnění představuje podání činěné v souladu se zásadami správního práva a jeho zákonnou úpravou, především pak s úpravou obsaženou v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Vyřizování žádostí o vrácení řidičského průkazu za naše klienty je u nás na denním pořádku.

  1. Vrácení řidičského oprávnění po polovině trestu

V případě, že vám byl odebrán řidičský průkaz, ale zároveň jste nebyli vybodováni, můžete žádat o jeho vrácení již po uplynutí poloviny trestu. Nevíte, jak by měla žádost vypadat a co vše je k ní nutné doložit? Kontaktujte nás a my vám žádost připravíme a postaráme se o to, abyste měli svůj řidičský průkaz zpátky co nejdříve.

  1. Podmínky vrácení řidičského průkazu

Pro to, aby Vám byl řidičský průkaz vrácen, musíte splnit řadu podmínek, které se vždy odvíjí od konkrétního případu a též od délky, po kterou Vám byl řidičský průkaz odebrán. Rádi s vámi probereme splnění podmínek pro vrácení řidičského oprávnění ve vašem případě a připravíme vám žádost o vrácení řidičského průkazu tak, aby byly maximalizovány šance na úspěch.

  1. Vrácení řidičského průkazu po vybodování

Pokud vám byl odebrán řidičský průkaz a současně došlo k vašemu vybodování, budete muset absolvovat přezkoušení z dopravní způsobilosti. Pro absolvování přezkoušení je nutné mít doklad o zdravotní způsobilosti řidiče. Autoškolu ani lékaře za vás bohužel neabsolvujeme, rádi vám však ulehčíme od administrativní zátěže spojené s podáním žádosti o vrácení řidičského průkazu.