Občanské právo

Občanské právo zaujímá nejširší okruh právních vztahů, které dopadají na situace každodenního života. Vychází z něho množství více či méně složitých situací, se kterými se vám, klientům naší advokátní kanceláře, snažíme pomáhat. V maximální míře zastáváme právě vaše zájmy a práva. V oblasti občanského práva poskytujeme právní služby spočívající v právní analýze případu, přípravě smluv, jakož i dalších dokumentů, řešení naléhavých situací či právního zastoupení u soudu v případě sporné i nesporné agendy.

Vůbec nezáleží na tom, zda potřebujete pomoci s řešením sousedského sporu, reklamaci produktu, odstoupením od smlouvy, ve sporech s dodavateli služeb, pojišťovnami, úvěrovými společnostmi, nebo v jakémkoli jiném ohledu.

Vždy dbáme hlavně na zájem klienta, který je většinou ve sporech s podnikateli tou slabší stranou a má omezené finanční možnosti, jak svoji pozici ubránit. Proto svým klientům poskytujeme veškerou právní pomoc při komunikaci se společnostmi a dalšími osobami, které se na Vás snaží obohatit. Vás i Vaše zájmy můžeme hájit Vás při jednáních s protistranou, případně i před soudem.